Rekeningrijden een goed idee?

Door Silvos op maandag 5 december 2016 00:18 - Reacties (28)
Categorie: -, Views: 3.641

Is rekeningrijden een goed idee?

Recent verscheen er in de Volkskrant weer een artikel over rekeningrijden. De strekking van het artikel was dat rekeningrijden de komende jaren onontkoombaar wordt door de toenemende filedruk en de aantrekkende economie, ook gaf het wat achtergrondinformatie over waarom rekeningrijden tot op heden niet is ingevoerd. Aanleiding voor mij om er een blog over te schrijven
.
In principe IS rekeningrijden een goed idee. Betalen voor gebruik in plaats van voor bezit. Het uitgangspunt is dat mensen hierdoor bewuster omgaan met autogebruik wat goed is voor het milieu en voor de filedruk. Ik zie vaak genoeg mensen die zelfs te lui zijn om het stukje van de parkeerplaats van de supermarkt naar de ingang te lopen en die met draaiende motor door iemand worden afgezet voor de ingang. Of de grote hoeveelheid auto’s bij basisscholen tijdens de bel. Niet alleen milieuonvriendelijk en vaak onnodig maar ook nog eens gevaarlijk voor de verkeersveiligheid.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Waarom zouden we dit dan niet invoeren, als blijkt dat een krappe meerderheid van de Nederlandse bevolking voor is en er een economische en ecologische noodzaak aan ten grondslag ligt? Het antwoord hierop is dat ik persoonlijk mijzelf sterk afvraag of de regering in staat is om dit eerlijke systeem ook op een eerlijke manier in te voeren.

Een aantal argumenten die een eerlijke invoering (en dus ook een maatschappelijke breed gesteunde) vorm van rekeningrijden in de weg staan;

1) Rekening rijden bestaat al
In principe maken we al gebruik van een vorm van rekeningrijden. Dit zijn de hoge accijnzen verwerkt in de brandstofprijzen. Natuurlijk zijn hier wat twijfelgevallen zoals elektrische auto’s en zeer zuinige auto’s maar het valt niet te ontkennen, wie meer rijdt, verbruikt maar brandstof en betaald dus meer accijnzen. Veel mensen laten zich dus al niet afschrikken door de extra kosten voor het (onnodig) gebruik maken van de auto. Daarnaast rijst natuurlijk de vraag of het nog verder differentiŽren van verbruik en bezit niet vooral ten koste gaat van de mensen die wel moeten reizen (omdat er bijvoorbeeld geen fatsoenlijke OV-verbinding is), maar dat niet kunnen omdat de kosten straks te hoog worden. Immers een groot deel van de spits bestaat uit lease-rijders, mensen die dit soort kosten niet in hun eigen portemonnee voelen. Dus het grootste effect zal behaald worden op recreatief verkeer en mensen met een eigen auto.

Voor de grap wil ik daar een eens een (fictief/speculatief) rekenvoorbeeld tegenover zetten van mijn eigen auto. Ik rij in een klein, zuinig Peugeot 106’je op benzine. De wegenbelasting hiervoor bedraagt 78 euro per kwartaal met een gemiddeld verbruik van circa 1:15. In dit voorbeeld rij ik op weekdagen 50 km woon werk verkeer (in de spits), noodzaak, er is geen goede ov-verbinding. Elk weekend doe ik met de auto boodschappen (5 km), eigen onnodig, en 1x per maand ga ik naar een recreatieve beurs (150km) (kan ook wel met de trein maar ik vind die auto zo lekker makkelijk). Totaal kilometers per maand; circa 1170 km. Huidige kosten; 26 euro wegenbelasting + 78 liter benzine (op 4-12-16 is dit 127 euro waarvan circa 60 euro accijns. Van de totale kosten van grofweg 150 euro) is dus ruim de helft belasting. (even onderhoud etc. buiten beschouwing gelaten want dat is minder relevant voor het rekeningrijden). Het lastige is om een kilometertarief te bepalen aangezien veel informatie gedateerd is, daarom ben ik uitgegaan van meerdere staffels. Uitgangspunt is dat de kosten voor de verantwoorde / zuinige rijder niet toenemen. 26 euro wegenbelasting op 1170 km komt neer op iets meer dan 2 cent per kilometer. Daarbovenop betaal ik nu een ‘verbruiksheffing’ in de vorm van accijnzen van ruim 5 cent per kilometer. Belaste kosten bedragen in dit geval dus ruim 7 cent per kilometer. Nu is het belangrijkste nadeel van accijns en het grootste voordeel van kilometerheffing dat belast kan worden per tijdvak/wegvak om zo effectief de filedruk te verminderen. De kosten voor een gewone kilometer bedrag dus 2 cent, en voor rijden in de spits hanteer ik het dubbele tarief, 4 cent. In dit scenario ga ik 40 euro betalen voor mijn woonwerk kilometers (spits) en 3,40 voor mijn privť kilometers. Deze tarieven zijn lager dan wat is voorgesteld in initiŽle voorstellen over kilometerheffing, desondanks ben ik als ‘kleine’ rijder met een jaarkilometrage van nog geen 15.000 km per jaar al bijna 20 euro per maand duurder uit. De grap is hierbij dat dit vooral zit in de woonwerk kilometers (dat wordt onderhandelen bij het volgende functioneringsgesprek) en dat de vrijetijdskilometers (die ik best per trein/fiets zou kunnen doen), slechts 3,40 euro per maand bedragen, niet een bedrag waarvoor ik de auto zou laten staan.
Dit is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld.

Maar om het in perspectief te plaatsen; we nemen nu iemand met een dikke diesel van 2000 kg. Die maar liefst 30.000 km per jaar rijdt waarvan 15.000 kilometer onnodig in de spits. Omdat het een diesel betreft is de standaardprijs 4 cent per kilometer en de spitsprijs 8 cent per kilometer. Deze man zou gemiddeld 1800 euro per jaar kwijt zijn aan de kilometerprijs. Echter hij is nu bijna 2400 euro per jaar kwijt aan wegenbelasting, deze meneer staat dus breed te glimlachen. Het tarief zal dus verder omhoog moeten en wellicht ook verder gedifferentieerd moeten worden. Bijvoorbeeld de eerste 10K kilometer betaal je 2 cent, de volgende 10K kilometer betaal je 3 cent etc. Echter het wordt zo snel bijna onmogelijk om dit eerlijk te doen, sowieso zullen in bijna alle scenario’s de kosten voor de automobilist stijgen, tenzij je minder dan 1000 km per jaar rijdt (maar je kunt je afvragen waarom je dan een auto hebt) en daarnaast hoe hoger/extremer de tarieven hoe effectiever de heffing is, maar hoe harder je een kleine groep weggebruikers pakt die om 1 of andere redenen wel veel kilometers moet maken of wel op een specifiek tijdstip ergens moeten zijn.

2) Leaserijders
2) Argument 2, in het verlengde op het bovenstaande zijn er de leaserijders. Een aanzienlijk deel van de auto’s in de spits bestaat uit leaseauto’s. Vaak met kosten die voor de baas zijn. Met andere woorden je straft in dit geval de bedrijven en niet de automobilist. Nu is dit op zich niet eens zo gek, want het kan de werkgever aanmoedigen om een ander beleid te gaan hanteren met betrekking tot flexibel werken, flexwerken of verschoven werktijden. Echter in sommige gevallen zal dit niet kunnen of heel moeilijk zijn, en de bedrijven die hier welwillend in zijn zullen tijd nodig hebben om veranderingen door te voeren. Het effect wat op dit vlak behaald zal worden is dus beperkt en bovendien pas na enige tijd zichtbaar. Belastingvoordelen zouden hier een effectievere aanpak hebben is mijn gevoel.

3) Openbaar vervoer
3) Het derde argument is openbaar vervoer. Er zijn teveel vlakken waarop openbaar vervoer tekort schiet. Denk aan overvolle treinen, metro’s en trams, vertragingen en beperkte dienstregelingen in de buitengebieden. De grap is daarbij ook dat je al harder wordt belast in de spits bij de NS (je kunt immers geen korting krijgen tijdens de spits). Dus om een automobilist vanuit de spits te laten overstappen naar de trein moet je al van goeden huize komen. Nogmaals, de belastingvoordelen voor werkgevers om in zijn algemeenheid te doen aan spreiding van de spits lijkt mij effectiever. Maar ook hier weer een voorbeeld; een enkele reis Maastricht – ’s Hertogenbosch kost 20,10 euro 2e klas en en 34,20 1e klas (enkele reis, vol tarief), en neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Met de auto is dit 125 kilometer over 1 uur en een kwartier. Brandstofkosten; 13 euro. Hier komen natuurlijk nog vaste lasten bij zoals verzekering en wegenbelasting maar met dat zuinige Peugeotje stelt dat niet zoveel voor. Het is toch bizar dat ik in een koekblik van bijna 900 kg in mijn eentje op een dergelijke reis sneller en goedkoper uit ben dan bij de NS? Ik denk het openbaar vervoer goedkoper moet om te concurreren met de automobiel. Daarbij is comfort een goede tweede aangezien natuurlijk ten opzichte van de auto veel comfort inlevert.

4) Privacy
4) Het vierde en laatste argument is natuurlijk privacy. (we blijven op Tweakers ;-)) en in het verlengde daarvan invoeringskosten. Er zijn gigantische bedragen gemoeid met het inbouwen van een zwart kastje in elke auto waar ook nog eens niet al te makkelijk mee gesjoemeld kan worden. Daarnaast zijn er even gigantische bezwaren gemoeid met de privacy inbreuk die dit potentieel met zich meebrengt. Denk aan de belastingdienst die inzage krijgt in de kentekenregistratie van camera’s en het ‘trackrecord’ van de overheid op ICT gebied. Het is veilig om aan te nemen dat de gegevens hoe dan ook op een of andere manier zullen lekken en niet beperkt zullen blijven tot gebruik voor het belasten / berekenen van de kilometerheffing. Nu komt hier vast ergens in de reacties wel de dooddoener te staan, maar ik heb toch niets te verbergen. En inderdaad, als je je netjes aan de snelheid houdt, geen hele vreemde plekken bezoekt wat zou er dan mis mee zijn dat iemand kan meelezen waar jij allemaal bent geweest. Allereerst gaat het om het idee, dat het niet prettig is dat iemand kan meekijken met wat je doet. Ik neem aan dat de meesten van jullie de gordijnen niet openlaten als je liefde bedrijf met je vriendin. Volstrekt normaal, maar niet iets wat je graag deelt met de hele wereld. Daarnaast geldt een sterk argument wat niet is kan komen. In eerste instantie gebruikt de overheid de data enkel voor het sturen van de factuur. Maar wat als er meer gedaan gaat worden met die gegevens. Oh u reedt 2 km te hard op brug X, wij sturen automatisch een factuur. Of u ging wel erg scherp door bocht Y wij hebben uw verzekeraar geÔnformeerd dat u een roekeloze rijstijl heeft. En dan hebben we het over overtredingen, maar stel je voor dat dit systeem wordt gebruikt om de kosten verder te differentiŽren. We hebben geconstateerd dat het nog steeds wel heel erg druk is op weg Z en er is geen geld om de weg te verbreden, daarom nu nog een extra spitsheffing op die weg om u te ontmoedigen daar te rijden.

Het is wel een flinke blog geworden constateer ik nu. TLDR; aan het invoeren van rekeningrijden, hoewel in concept een goed idee kleven een aantal nadelen. Met name met betrekking tot de kosten van invoering, privacy bezwaren en het zeer complexe vraagstuk van eerlijke beprijzing voor de meest voorkomende situaties. Daarnaast is het OV vaak geen goed alternatief door de hoge prijzen en het gebrek aan comfort. Ik zie persoonlijk veel meer in de volgende oplossingen;
- Micro mini heffingen. Het sterk belasten van hele korte autoritten. Zoals ritten naar de supermarkt, nabijgelegen school of je werkgever die 3 kilometer verder op ligt. Dit zijn vaak onnodige ritten, uiteraard kunnen mensen die bijv. slecht ter been zijn hiervoor een ontheffing aanvragen. Een beetje vergelijkbaar met parkeerheffing maar dan voor gebruik. Nu wordt je bestraft voor het stilstaan ;-).
- Aantrekkelijker maken van het OV/ meer investeren in het openbaar vervoer.
- Subsidies aan bedrijven. Ik meende ergens te lezen dat er een tekort van 6 miljard was op investeringen in zowel het spoorwegennet als het wegennet in de komende jaren. Voor de beeldvorming; voor 6 miljard euro kan je 50.000 bedrijven gemiddeld een subsidie van 120.000 euro per bedrijf(!) geven. Natuurlijk is dit niet zo zwart wit maar het lijkt me dan er meer dan voldoende mogelijkheden zijn om zelfs met een veel lager bedrag een aanzienlijk aantal bedrijven te motiveren / tegemoet te komen in de kosten voor de transitie naar een minder spits-afhankelijke werkwijze.

Bedankt voor het lezen van mijn blog, benieuwd naar de reacties.

Volgende: En nu? 02-'17 En nu?
Volgende: Banken die dromen waarmaken 09-'16 Banken die dromen waarmaken

Reacties


Door Tweakers user anessie, maandag 5 december 2016 00:30

Gaat er niet om dat het een goed idee is, het is onvermijdbaar.

Door Tweakers user Silvos, maandag 5 december 2016 00:32

anessie schreef op maandag 05 december 2016 @ 00:30:
Gaat er niet om dat het een goed idee is, het is onvermijdbaar.
Heb je de blog gelezen :) . In de praktijk is het namelijk helemaal niet zo'n goed idee + dat ik op het einde van mijn blog maatregelen aanhaal die wellicht meer effect hebben.

Door Tweakers user anessie, maandag 5 december 2016 03:23

Ik lees het standaard allegaartje over (persoonlijke) kosten en dan het klassieke 'het OV kan beter'. Privacy ben je over een tiental jaar toch sowieso kwijt of je vertrekt beter naar een klein eiland in de Zuidelijke Oceaan. Inbouwen van die tech moet zelfs niet: USB, 12v stekkertje of OBD dongle en klaar.

Selectief wat fondsen dumpen in bepaalde bedrijven voor een bepaalde periode lijkt me geen duurzaam of fair beleid.

Kernprobleem is die filezwaarte. In NL in 2 jaar tijd met 40% gestegen, in BE in 5 jaar tijd met 33%. Als die trend doorgaat staan we binnenkort met z'n allen aan te schuiven van 6u 's morgens tot 21u 's avonds.

Verkeersmaatregelen zijn niet populair en tegelijkertijd is het net de politiek die het moet gaan oplossen. Men komt dan ook graag met maatregelen die feitelijk weinig uithalen (bv bedrijfswagen vs "mobiliteitsbudget').

Verkiezingen 2018 wordt dat rekeningrijden in BE een punt, men verkoopt het nu dat het voor gemiddelde mens die niet veel km doet in de spits goedkoper uitkomt om een auto te bezitten. Want we vinden het allemaal zo nuttig dat we 's nachts gratis kunnen rijden hť. Smart Mobility noemt dat dan.

Betwijfel of er hier een politicus zijn nek ervoor durft uitsteken, een belg neemt immers voor alles de wagen.

Je blog zegt goede dingen maar die kilometerheffing is binnen de 5 jaar een feit.

Nog wat lectuur: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161130_02600821 & http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2827873

[Reactie gewijzigd op maandag 5 december 2016 03:56]


Door Tweakers user sypie, maandag 5 december 2016 06:58

Een paar hele belangrijke punten naar mijn idee zijn hierin:

* De NS moet weer van de overheid worden. De prijzen die gerekend worden voor een kaartje zijn te hoog. Daarbij is OV niet aansluitend en voldoende genoeg naar bedrijventerreinen. Dit zorgt er voor dat veel mensen met de auto gaan.

Maak de komende jaren het treinnetwerk zo dat alles onder de grond komt te liggen, heb je een stuk minder aanrijdingen (met personen), kun je op sommige stukken sneller en vaker rijden. Boven de grond hoeft men dan ook niet meer te wachten bij de spoorwegovergangen.

De Noord-Zuidlijn die nu in Amsterdam ligt had men beter door heel Nederland kunnen trekken, van Groningen naar Middelburg, bij wijze van.

* De hele leaseconstructie is de reden dat we zoveel files kennen in Nederland. Geef iedereen een auto van de zaak, op kosten van de zaak, en het gaat vast goed komen. Lang niet alle mensen met een lease-auto hoeven de weg op iedere dag. Als werkgever kun je er ook prima voor kiezen om een pool-auto in te zetten voor je bedrijf. Iedereen die de weg op moet zal z'n afspraken moeten plannen op basis van beschikbaarheid van zo'n auto. Punt. Werknemers moeten ook eens opgevoed worden niet altijd maar eisen dat alles voor hen geregeld wordt...En werkgevers moeten een keer ballen tonen om dit initiatief grootschalig te nemen.

* Als gevolg van de vele lease-auto's zit iedereen tegenwoordig in z'n eentje in de auto. De file's zouden een flink stuk korter kunnen zijn wanneer zowel werkgevers als werknemers hierin hun verantwoordelijkheden nemen. Helaas is dit door het moderne flexwerken minder goed mogelijk, omdat we dan aan het begin of einde van de dag op elkaar moeten wachten. Kwestie van afspraken maken en je komt ook hierin een heel eind.

Door Tweakers user GrooV, maandag 5 december 2016 07:29

Argument #2 is niet waar, groot deel van de avondspits is recreatief verkeer.

Verder helpt rekeningrijden wel degelijk aangezien dit tijdsgebonden is. Om 10:00 vertrekken kan je bijvoorbeeld 50% goedkoper maken dan om 7:00

Daarnaast heb je maar 3-5% minder autos nodig op de weg om de helft minder files te krijgen.

Uiteindelijk moet zakelijk rijden ook gewoon betaald worden door klanten, werkgevers zullen hier ook beter over moeten nadenken.

Ik heb zelf een lease auto maar ik ken genoeg mensen die ook lange afstanden rijden en die gewoon KM vergoeding krijgen

[Reactie gewijzigd op maandag 5 december 2016 07:38]


Door Tweakers user Tazzios, maandag 5 december 2016 10:54

Iedereen klaagt maar niemand doet er wat aan. Minder file = kortere reistijd = meer mensen pakken de auto. Het houd zichzelf in stand zolang de reistijd mensen het acceptabel vinden.
Het lijkt mij efficiŽnter om te zorgen dat mensen niet hoeven te reizen door de verhuiskostenvergoeding voor werkgever uit te breiden (indirecte subsidie).

Door Tweakers user rob079, maandag 5 december 2016 13:17

Rekeningrijden zal zich beperken tot de rijks- en provinciale wegen. De voorbeelden van het parkeerterrein bij de super en school gaan dus al niet op, dat zal ook met rekeningrijden blijven gebeuren. Als meer werkgevers flexwerken mogelijk zouden maken los je denk ik al een groot deel van het probleem op, ik neem mijn eigen situatie als voorbeeld. Woon-werk 30km per dag tijdens de spits. Heb een binnendienstfunctie en kan in principe alles wat ik op kantoor doe prima vanuit huis. Echter de werkgever wil er niet aan... Zelfs niet voor 1 of 2 dagen per week...

Door Tweakers user GrooV, maandag 5 december 2016 13:54

Het hele file probleem is gewoon ontstaan door een gebrek aan een secundair wegennet, en dan met name een gebrek aan bruggen voor niet snelweg verkeer.

Als je bijvoorbeeld van Zaltbommel naar Waardenburg moet rijden, dan MOET je over de snelweg terwijl het hemelsbreed nog geen 5km is. Laat nou eens raden waar iedere dag files staan

Door Tweakers user Hardware Junk, maandag 5 december 2016 14:53

Om enkel en alleen een paar zinnen te quoten: "En inderdaad, als je je netjes aan de snelheid houdt, geen hele vreemde plekken bezoekt wat zou er dan mis mee zijn dat iemand kan meelezen waar jij allemaal bent geweest."

Hoe zou je denken dat men het vind als je het binnenhof binnen wandelt om staatsgeheimen op te sporen. Gaat verplichten elke CEO alle handelsafspraken op het internet te publiceren met alle kortingen en winstconstructies? Het gaat niemand aan waar ik als handelaar mijn spullen vandaan haalt. Want dan gaat iedereen dat daar halen en ben ik mijn brood kwijt. Ik moet in de auto kunnen stappen, die vrijheid moet ik hebben. Met rekeningrijden worden ALLE vrijheden direct weggenomen. Dat jij niets te verbergen hebt betekend niet dat iedereen alles op straat wil hebben liggen. Ik bezoek nou eenmaal vreemde plekken.

Veilig iemand inhalen die 95 km/uur rijd kan prima met 105km/uur. Als zo'n gestapobox dat allemaal gaat bijhouden krijg je rekeningen terwijl je veilig in het verkeer beweegt. Kijk naar die onzinnige trajectcontroles. Mensen raken murw door op een 5 baans weg 100km/uur te slakken. Blijven minuten lang volledig links hangen en hebben zelf niets in de gaten. Beter schaffen ze trajectcontroles ook af want ze zijn er niet voor de veiligheid. Het is steeds meer en meer dat je wordt geleefd. Rekeningrijden doet daar nog een grotere sprong naartoe, het afnemen van privacy.

Rekeningrijden lost niets op. Naast het afnemen van privacy jaagt dit enkel het bedrijfsleven op kosten, en wellicht nog erger, frustratie tegenover besluitvoering van het huidige politieke wanbeleid (kijk naar Amerika wat populisme kan). In plaats van hard werkende burgers bestraffen zouden ze prima meer energie kunnen stoppen in thuis en/of lokaal werken.

Ik heb geen 9-17.00 baan. Ik kom dikwijls in de spits omdat ik rond 17.00 nog even een partij hardware moet ophalen / wegbrengen. Ik erger me dan vooral dat er zo veel mensen zo vast zitten aan deze 9-17.00 dagindeling. Waarom geen verschoven shiften? Dat zou de filedruk enkel ten goede komen. Veel mensen presteren beter als ze pas om 10.00 uit bed komen, laat ze lekker om 11.00 pas beginnen.

Verkeerstechnisch zie ik vaak halve maatregelen. Files ontstaan als een doorgaande weg wordt afgeknepen. Als je er rijbanen bij plakt kunnen er per km meer auto's stilstaan. Want het wordt altijd weer geknepen. Overal worden rotondes uit de grond gestampt. Gaat vaak ook zwaar ten koste van de doorstroming. En wat ik, ja zelfs ik als notoire hardrijder, nog steeds absurd vind zijn de enkelbaans 100km/uur wegen waar je niet mag inhalen. Overdag heb je overal last van vrachtverkeer. Automobilisten zien ze km's van te voren, rijden er met 100km/uur naar toe om vervolgens hard op de rem te staan met file als gevolg. Laat het dan lekker een 80km/uur weg.

En de huidige ontwikkelingen over tolwegen vind ik ook bizar. Decennia geleden zijn onze grenzen open gegaan, vrij rijzen binnen de EU werd mogelijk. In elk land hebben ze voor vrachtverkeer weer een ander kastje. Het kost na 1 jan ook geld om naar het buitenland te gaan. Vrij rijzen binnen de EU is niet meer mogelijk. Zouden we dan moeten vechten om vrij rijzen weer mogelijk te maken. Strijden voor minder kastjes in auto's en minder tol, of moeten we net zo erg mee doen en het dan ook maar voor buitenlandse automobilisten en vrachtverkeer even moeilijk gaan maken? Kunnen we net zo goed een hek gaan bouwen om Nederland.

Door Tweakers user Pietervs, maandag 5 december 2016 23:20

Het is verbazingwekkend dat werkgevers en overheid zich niet sterker maken voor flex-werken.
Ik werk bij de IT-organisatie van een grotere overheidsinstelling, waar volop mogelijkheden zijn im te flexen, maar de leiding er niet aan wil. Redenen: gebruikelijke koudwatervrees en de wetenschap dat enkele rotte appels misbruik zullen maken van de situatie.
En dat is vreselijk jammer. Want zoals gezegd: slechts enkele procenten minder verkeer in de spits betekent een veel lagere filedruk.
Anno 2017 moet het toch mogelijk zijn om per bedrijf een aantal mensen een aantal dagen per week thuis te kunnen laten werken...

[Reactie gewijzigd op maandag 5 december 2016 23:21]


Door Tweakers user Silvos, dinsdag 6 december 2016 00:27

Ik ben het grotendeels eens met je pleidooi, ik zie dan ook niet in waarom je mijn zin quote die ik vervolgens zelf al ontkracht?

Door Tweakers user matthewk, dinsdag 6 december 2016 00:34

Allemaal leuk EN aardig maar de doodsteek voor bvb het noorden en zuiden omdat velen gewoon mobiel moeten zijn met werkgelegenheid. Verhuizen met een heel gezin is niet een optie voor velen (en waarom eigk ook?). Ik ben eerder van mening dat er gewoon te veel mensen zijn ;)

Door Tweakers user MichielK71, dinsdag 6 december 2016 09:25

Rekeningrijden zou een optie kunnen zijn als dan ook alle, maar dan ook alle belastingen op auto's en motoren komen te vervallen. Daarnaast ook de belastingen en accijnzen op de brandstoffen eraf.

Maar dat zal allemaal niet gebeuren. Want dan loopt de overheid teveel inkomsten mis.

Door Tweakers user kevi-n1, dinsdag 6 december 2016 10:05

sypie schreef op maandag 05 december 2016 @ 06:58:
Maak de komende jaren het treinnetwerk zo dat alles onder de grond komt te liggen, heb je een stuk minder aanrijdingen (met personen), kun je op sommige stukken sneller en vaker rijden. Boven de grond hoeft men dan ook niet meer te wachten bij de spoorwegovergangen.

De Noord-Zuidlijn die nu in Amsterdam ligt had men beter door heel Nederland kunnen trekken, van Groningen naar Middelburg, bij wijze van.
Beste Sypie,

Ik moet toch even inhaken op deze opmerking want deze statements missen enige nuance.

Ondergronds treinnetwerk
Laten we ter vergelijking de nieuwe spoortunnel [link1] onder Delf erbij pakken. Het gesloten gedeelte van deze tunnel heeft een lengte van 2300m. Kosten 1 MILJARD euro.

In nederland ligt ongeveer 6830km spoor dus dat geeft: 6830 / 2,3 = 2969 MILJARD

Geen spoorwegovergangen
Om die reden worden juist de wegen onder het spoor door gehaald i.p.v. andersom. Kosten ~10 miljoen. Zie voorbeeld in [link 2]. Tackelt ook direct het wachten op een spoorweg overgang maar dan een factor 100 goedkoper.

Vertragingen door "aanrijding met persoon"
De meeste aanrijdingen met personen kan je linken aan zelfdoding en het spoor oversteken door bijv. onder de bomen door te gaan om net nog even de trein te halen. (afgezonderd van de onbeveiligde overwegen) Je kan nog zoveel signalen, spoorbomen, hekken en belemeringen plaatsen maar wanneer iemand bewust ervoor kiest om een einde zijn leven te maken of de signalen en spoorbomen negeert maakt het allemaal niet uit. Waar een wil is, is een weg. Echter om dit punt te nuanceren staat "aanrijding met een persoon" op plaats 4 van treinstoringen [link 3]


Link 1: http://www.spoorzonedelft.nl/over_het_project/bekostiging/
Link 2: http://www.heiloo.nl/home/spooronderdoorgang_45164/
Link 3: https://www.rijdendetreinen.nl/statistieken

[Reactie gewijzigd op dinsdag 6 december 2016 10:06]


Door Tweakers user geekeep, dinsdag 6 december 2016 10:10

- Micro mini heffingen. Het sterk belasten van hele korte autoritten. Zoals ritten naar de supermarkt, nabijgelegen school of je werkgever die 3 kilometer verder op ligt. Dit zijn vaak onnodige ritten, uiteraard kunnen mensen die bijv. slecht ter been zijn hiervoor een ontheffing aanvragen. Een beetje vergelijkbaar met parkeerheffing maar dan voor gebruik. Nu wordt je bestraft voor het stilstaan ;-).
- Aantrekkelijker maken van het OV/ meer investeren in het openbaar vervoer.
- Subsidies aan bedrijven.
Wat betreft jouw oplossingen:

1. Het rekeningrijden is juist bedoeld om de files (dus langere/snelweg ritten) te verminderen. Waarom zou je dan de korte/stadse ritjes hiermee belasten? Deze veroorzaken geen files.

2. Meer investeren is niet gelijk aan beter/aantrekkelijker maken van het OV. Zo lang OV niet van deur tot deur werkt, wekelijkse vertragingen heeft en duurder is dan een auto zonder jongeren met te harde muziek, kleppende tantes of hoestende medereizigers is het geen aantrekkelijke optie.
Plus, ik moet er niet aan denken als er zo'n 10-20% extra aan OV-reizigers bijkomen. Heb je wel eens in de spits gereisd?

3. Die bedrijven zijn juist verantwoordelijk voor de files (woon-werk verkeer). Waarom geld toestoppen voor iets dat zij veroorzaken? Subsidies zijn vaak lekker gratis geld, wat weinig oplevert.

Door Tweakers user itsleon, dinsdag 6 december 2016 10:14

Ik kijk niet vrolijk naar de toekomst als je kijk waar ze allemaal meebezig zijn mbt tot je auto.
Overheid die het over rekening rijden heeft, verzekeraars die meekijken hoe snel je rijd en je op die manier korting krijg (wordt uiteindelijk de standaard).

Alles en iedereen weet als het zo door blijft gaan, waar je rijd, hoe hard je rijd en waarschijnlijk ook nog met wie je rijd.

Als de politie nu ook stelt dat je een printer in je auto moet hebben zodat wanneer je te hard rijd gelijk de bekeuring krijgt zijn we helemaal klaar.

Overigens kan ik mij wel vinden in het principe betalen voor gebruik en niet bezit maar dat heeft te maken dat ik zelf 2 auto's bezit waarvan 1 speciaal voor het weekend is.

Door Tweakers user InGen10, dinsdag 6 december 2016 10:42

Ik heb als student een gratis OV kaart; en toch ben ik toen ik stage had met de auto naar stage gereden. Zelfs in de spits vond ik het rijden zoveel malen rustiger dan dat ik mijzelf in een te volle trein moest proppen. Als ik moest overstappen haalde ik soms zelfs de overstap niet doordat mensen die OV paaltjes niet snappen; kan je weer 15-30 minuten wachten..
En dan te bedenken dat er mensen zijn die daar ook nog eens voor betalen...

Qua verkeer, ik ben niet echt voor zo'n automagische bonnenprinter in de auto. De politie hoort de excessen uit het verkeer te halen en te bestraffen. Soms moet je even wat meer gas geven om een inhaalactie veilig snel af te ronden; niemand staat dan te wachten op een prent terwijl je juist de veiligere optie hebt gekozen en voor de doorstroming.

Door Tweakers user itsleon, dinsdag 6 december 2016 12:19

InGen10 schreef op dinsdag 06 december 2016 @ 10:42:
Qua verkeer, ik ben niet echt voor zo'n automagische bonnenprinter in de auto. De politie hoort de excessen uit het verkeer te halen en te bestraffen. Soms moet je even wat meer gas geven om een inhaalactie veilig snel af te ronden; niemand staat dan te wachten op een prent terwijl je juist de veiligere optie hebt gekozen en voor de doorstroming.
Maar het is wel iets waar ze naar toe bewegen door alles te willen meten in je auto. Zelf rij ik een sportwagen en rij daarmee ook voor een goed doel. Zo heb ik aan evenementen meegedaan waar de 200+km/u wordt behaald (op een vliegveld), Hoe gaat de meetapparatuur daarmee om. Sterker nog als je naar kijkt naar rekeningrijden hoe gaan ze ermee om als je op niet publieke wegen rijdt.

Door Tweakers user Jordyyyyy, dinsdag 6 december 2016 12:47

kevi-n1 schreef op dinsdag 06 december 2016 @ 10:05:
[...]


Ondergronds treinnetwerk
Laten we ter vergelijking de nieuwe spoortunnel [link1] onder Delf erbij pakken. Het gesloten gedeelte van deze tunnel heeft een lengte van 2300m. Kosten 1 MILJARD euro.

In nederland ligt ongeveer 6830km spoor dus dat geeft: 6830 / 2,3 = 2969 MILJARD
Je vergelijkt appels met peren, het graven van een spoortunnel onder een weiland zal een stuk goedkoper zijn dan de tunnel in Delft. Dit heeft te maken met vele facturen die komen kijken bij het tunnelen onder (historische) gebouwen.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 6 december 2016 12:48]


Door Tweakers user kevi-n1, dinsdag 6 december 2016 13:56

Jordyyyyy schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 12:47:
[...]


Je vergelijkt appels met peren, het graven van een spoortunnel onder een weiland zal een stuk goedkoper zijn dan de tunnel in Delft. Dit heeft te maken met vele facturen die komen kijken bij het tunnelen onder (historische) gebouwen.
Ja en nee, het zal goedkoper zijn omdat je geen directe gebouwen in de omgeving hebt maar dat blijft het nog steeds geldverspilling ten top. Tunnels dienen aan strikte voorwaarden te voldoen omtrent, het bouwen, toegangkelijkheid en veiligheid. Laten we alsjeblieft iets nuttigs doen met ons geld voordat we deze onrealistische dingen gaan voorstellen. Als je daadwerkelijk geinteresseerd bent, kan je bij Prorail OVS00030 opvragen omtrent tunnelbouw en de eisen.

Door Tweakers user mashell, dinsdag 6 december 2016 14:25

Als alle geld dat aan wegenbelasting en accijns wordt opgehaald aan het verkeer besteed werd dan hadden we nu overal 6 overdekte en verwarmde rijbanen in elke richting met vergulde vangrails er langs. Ik stel dat om aan te geven dat rekeningrijden dus zeker niet uitsluitend een instrument is om verkeerstromen te beinvloeden, het is primair een manier om belastingen te heffen. In dat licht kun je ook het Duitse tolplan zien. Er wordt door de LKW maut (vrachtwagen) al voldoende opgehaald om het achterstallig onderhoud te bekostigen, dat geld wordt gewoon ergens anders aan besteed.
Als we verkeerstromen willen beinvloeden zijn vooral positieve financiele prikkels effectief (denk aan de verkoop van HSB vrije auto's tussen 2012 en 2015 en de populariteit van 14% bijtellers). Negatieve prikkels werken veel minder, sigaretten en drank worden ook nog ruim verkocht.
Daarom denk ik dan ook dat rekeningrijden een verkeerd en niet effectief instrument zal zijn. Als alternatief stel ik voor om gewoon eens helemaal niets te doen. Over een aantal jaar zal door de afname van de bevolking er minder wegcapaciteit nodig zijn. Dus nu nog investeren is straks weggegooid geld, zeker als je bedenkt dat de procedures voordat er een weg aangelegd kan worden ook jaren duren. De oplossing voor het file probleem moet van de mensen zelf komen. En dat kan gewoon, je ziet steeds meer mensen thuis werken, op verschoven tijden werken. We moeten alleen willen.

Door Tweakers user DaemonAngel, dinsdag 6 december 2016 14:53

Als Belg zijnde vind ik rekeningrijden weer een typisch voorbeeld van een maatregel die de werkende middenklasse straft. Ze kunnen regeltjes blijven invoeren en blijven wegpikken van verloning maar op een bepaald moment verschuift de schaal naar niet meer interessant om te werken.
Kleine zijsprong rant voor de geÔnteresseerde:
Zoals zowat elke maatregel die ze hier invoeren waarvan er veel zijn waarmee ze de zogezegde "rijkere" willen raken maar die er wel onderuit komen (duh). Voorbeeldje zijn de insane taxen op bonussen (ingevoerd omdat er CEO's insane bonussen kregen maar die vooral middenklasse zoals mij 65% van zijn bonus afnemen terwijl de giga bonussen een aangepaste manier hebben om nog steeds de volle pot te krijgen).

Je gaat met rekeningrijden de mensen bestraffen die naar hun werk moeten en degene die het het zwaarste gaan voelen zijn de mensen die in de middenklasse zitten. De grootverdieners gaan deze kleine extra niet voelen of een uitweg vinden. De armen ook niet want die zitten thuis op het OCMW en moeten dus niet liggen rondrijden.

Net hetzelfde verhaal met het gezeur om bedrijfswagens/leasewagens.
Ik heb zelf 2 jaar lease gereden, de jaren ervoor niet en de jaren erna ook niet. Ik wou zelf de leasewagen niet, ik had een wagen, maar ik kreeg als alternatief 200 euro netto maandelijks. Daarmee betaalde ik mijn benzine niet eens...
Lease gaan schrappen gaat niets uithalen. Er zijn 3 groepen in mijn ogen bij lease rijders. Je hebt de "directeuren" die het gekregen hebben als statussymbool, als onderdeel van hun verloning. Die gaan het gewoon blijven krijgen. Veel van de bedrijven hebben een pool die ze aankopen dus dat is toch al een andere situatie.
Dan heb je de groep die veel op de baan zit zoals vertegenwoordigers bijvoorbeeld. Die gaan het ook blijven krijgen want die mensen een eigen auto laten gebruiken brengt teveel problemen met zich mee.
De enige groep die je dan schrapt zijn de jonge mensen (meestal consultants) die het krijgen als onderdeel van hun verloning omdat bedrijven weten dat ze die daar ook gemakkelijk mee lokken en gelukkig maken. Een groep die eigenlijk geen leasewagen nodig heeft. Maar een groep waarvan naar mijn idee maar een klein deel gaat overstappen naar het OV. Dus de impact gaat echt verwaarloosbaar zijn en ik vind het voornamelijk gezeur van mensen die jaloers zijn omdat zij het niet hebben.
Hier in BelgiŽ roepen de socialisten zelfs dat de mobiliteitsvergoeding oneerlijk zou zijn want de mensen zonder firmawagen zouden dit niet krijgen. WTF? Dat is een onderdeel van je vergoeding, logisch dat de mensen die het niet hebben die vergoeding dus niet krijgen. Ik heb geen firmawagen en ik vind mijzelf geen recht op die vergoeding hebben.


Zaken die nog zouden helpen bijvoorbeeld is het verder stimuleren van het rijden met de motor. OK dit doet misschien niet veel meer deugd aan het milieu (al is de uitstoot al wel veel lager) maar de files dalen erdoor wel aanzienlijk, 10% meer moto's geeft al een daling van 40% in files (bron FEBIAC 2011- Daemon Angel's webblog: Moto's in het verkeer).

Zoals in de VS het invoeren van carpool lanes waar je minimaal met 2 moet voor in de wagen zitten om het carpoolen verder te stimuleren.

Door Tweakers user T.C, dinsdag 6 december 2016 23:35

Ik ben tegen rekening rijden.

Momenteel rijd ik ca 1400 km/week woon-werk met eigen auto voor een project.
Verhuizen is daardoor geen optie, dus moet wel rijden.
Met rekening rijden gaat het probleem niet opgelost worden.

Daarbij is het niet fair om naast ca 5 uur reistijd per dag ook nog te moeten betalen per kilometer, per uur (brandstof wordt niet goedkoper) en daarnaast de vaste wegenbelasting (blijft natuurlijk bestaan)

In die situatie is bijstand geen slecht idee.
Voor het netto verschil van ongeveer 100 per maand is 40 uur per week werken (dus minder dan 1 euro per uur) niet interessant.

Betaalt een bedrijf de reŽle kosten voor woon-werk, wordt het belast.
Werken moet lonen zegt iedereen, maar dan wel voor de overheid en industriŽlen.

Door Tweakers user Malarky, woensdag 7 december 2016 14:45

De overheid haalt jaarlijks §15 miljard op bij de automobilist en investeert daarvan weer §7 miljard in de infrastructuur voor de automobilist.

En dan moeten we gaan rekeningrijden omdat er teveel files staan? Wat een lachertje. Echt onder 1 voorwaarde is dat een eerlijk idee: rekeningrijden gaat jaarlijks §7 miljard ophalen. Dus het wordt goedkoper voor vrijwel iedereen.

De praktijk in Nederland is dat de §7 miljard van de automobilist naar het OV gaat en partijen als Groenlinks nog steeds vollop aan het financieel inhakken zijn op de automobilist. Die zouden nog veel meer treinreisjes van hun achterban moeten sponsoren.

En hoe komt TS erbij dat elektrische auto's niet al aan rekeningrijden doen? Op een kwH stroom zit veel meer belasting als op een litertje peut. Al helemaal als je regelmatig bij een publiekelijke gemeentepaal oplaad, zoals velen met mij doen. Die prijs gaat heel veel keer de kop.

Een echt goed plan zou het massaal invoeren van tolwegen zijn. Onze vrachtenwagenchauffeurs en ook steeds meer de gewone automobilist, betaald grif mee voor de wegen in de rest van Europa. Zo verworden wij tot het lachertje van Europa: met de tienduizenden Poolse, Belgische en Duitse auto's op onze wegen. Meer tol is uiteraard minder bpm of accijns op brandstof voor de inwoners. Vooral brandstof is een goed idee, veel veelrijders bij de grens sponsoren de Duitse of Belgische schatkist door daar te tanken. Andersom tanken zij zou min mogelijk hier.

Dus laten we in vredesnaam is iets gaan doen wat echt geld gaat opleveren: tolwegen en lagere brandstof accijns.

[Reactie gewijzigd op woensdag 7 december 2016 14:50]


Door Tweakers user ongewoongewoon, woensdag 7 december 2016 19:00

Een fileprobleem oplossen door autorijden onbetaalbaar te maken klinkt als een uitzonderlijk slecht idee. Ik voel zo'n kwartje van kok constructie aankomen: ťn houderschapsbelasting betalen ťn nog eens extra rekeningrijden.

Wij hebben al achterlijk veel accijns op de brandstof zitten, als dat al niet werkt laten wij dan a.u.b. ophouden om steeds een nieuwe melkkoe te verzinnen. En slechts een fractie van de wegenbelasting wordt geÔnvesteerd in nieuwe infrastructuur!

Door Tweakers user Zoepertje, woensdag 7 december 2016 19:17

Als er nog even zo wordt doorgedaan kunnen alleen nog mensen met een bovengemiddeld inkomen autorijden. De wegenbelastingen voor bijvoorbeeld een diesel is in Nederland tot 3x hoger dan in Duitsland. Daarnaast is hier de brandstof duurder en moet er een of ander log systeem komen dat rekeningrijden heet. Dat dan altijd weet wat je bent. Ik denk dat de mensen in Brussel zich beter op andere gebieden kunnen focussen als ze de CO2 uitstoot willen reduceren en niet op die paar auto's die hier rond rijden.
De auto is er juist gekomen om de mensen te mobiliseren en vrijheid te geven en dat moet niet verpest worden door zo'n onzinnig hersenspinsel van de regering. :(

Door Tweakers user hellfire_ultd, woensdag 7 december 2016 20:36

Tazzios schreef op maandag 5 december 2016 @ 10:54:
Iedereen klaagt maar niemand doet er wat aan. Minder file = kortere reistijd = meer mensen pakken de auto. Het houd zichzelf in stand zolang de reistijd mensen het acceptabel vinden.
Het lijkt mij efficiŽnter om te zorgen dat mensen niet hoeven te reizen door de verhuiskostenvergoeding voor werkgever uit te breiden (indirecte subsidie).
Het lijkt mij nog efficiŽnter om ervoor te zorgen dat bedrijven daar liggen waar mensen wonen, zodat de meeste werknemers nauwelijks hoeven te reizen om te gaan werken. Waarom zouden de werknemers moeten verhuizen? Waarom niet de bedrijven?

Bedrijven liggen graag bij hun klanten. Eigenlijk is dat voor veel bedrijfstakken onzin. Die vijf vertegenwoordigers van de klant moeten eens per maand te voet over de vloer kunnen komen, maar de werknemers moeten elke dag drie kwartier in de file. Waanzin toch?

Door Tweakers user B. Olle, maandag 8 mei 2017 10:37

Punt 1 is eigenlijk het enige punt.
Het moet wel significant zijn en niet zoals ze met peuken en accijnzen doen: zo langzaam opkrikken dat iedere arme sloeber er aan went en andere dingen gaat laten voor 'luxe'.
'Hoe kan dat toch ik kwam altijd uit'.

De armen gaan er aan onderdoor en de rijken liggen er niet wakker om.
Maar een lijn die schaalt naar vermogen vinden mensen dan weer not done want waarom moet je betuttelt worden als je arm bent en gestraft als je rijk bent.

Misschien moeten armeren dan maar gewoon meer gaan lopen en fietsen en is het zo slecht niet als het rijden gewoon veel meer 'bestraft' wordt.
Dat is toch gewoon de kern van de zaak en niet meer dan logisch.
De natuur, de omgeving waardoor wij kunnen zijn, is belangrijker dan luxe.

In uitkeringland Nederland willen mensen in de uitkering meer en meer de gemakken van luxe die vroeger voor harde werkers weggelegt was.
Een feit. Laten we gewoon nuchter kijken in plaats van 'ik wil ik wil'.

Gewoon een zure appel waar we doorheen moeten.
Dat het pijn doet in het begin als mensen ineens rekening moeten gaan houden met zaken en met echte oplossingen moeten komen is gewoon nodig.
Niet een economische cijfertjes schijnoplossing maar drastische veranderingen en bewustzijn.

[Reactie gewijzigd op maandag 8 mei 2017 10:43]


Reageren is niet meer mogelijk